Prečo existuje tento blog?

Počas svojej lekárnickej praxe som si všimol veľa klientov, ktorí prichádzajú do lekární a majú nesprávne alebo skreslené informácie o liekoch a výživových doplnkoch. Práve farmaceut v lekárni je tá najpovolanejšia osoba, ktorá im môže kvalitne a odborne poradiť. Problémom je, že niekedy aj pri najlepšej vôli nie je možné za tak krátky čas, aký ma lekárnik na jedného klienta, odovzdať mu všetky potrebné informácie, ktoré by klient chcel a mal vedieť. Aby si klient doplnil chýbajúce informácie často siaha po internetových zdrojoch. Tieto zdroje však nie vždy obsahujú kvalitné a overené informácie.

Preto som sa rozhodol spustiť tento blog. Bude prinášať informácie o voľnopredajných liekoch a výživových doplnkoch. Bude ich prinášať v zrozumiteľnej forme, s dôrazom na kvalitu a ucelenosť. Tak aby ste našli na jeho stránkach všetko čo Vás zaujíma a čo by ste niekedy mohli potrebovať.

Autor blogu

Moje meno je Ondrej Mrmus. V roku 2010 som promoval na farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získal titul magister farmácie. V roku 2012 som po zložení rigoróznej skúšky získal titul doktor farmácie, opäť na farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského.

V roku 2020 som ukončil špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Lekárenstvo a stal som sa farmaceutom so špecializáciou.

Môžem o sebe povedať, že moja práca je zároveň mojim koníčkom. Rád sa vzdelávam v oblasti liekov, výživových doplnkov a zdravotníctva všeobecne. Mojim cieľom je vždy ponúknuť dobrú radu a vhodné riešenie klientovho problému.